Martimoaavan soidensuojelualue

Alue: Soidensuojelualue
Sijainti: Simo, Etelä-Lappi (noin 20 km Kemistä koilliseen)
Pinta-ala: 134 km2
Hoito: Metsähallitus
Puistonhoitaja:   Hely Juntunen, Metsähallitus
Perustettu:     1981

Martimoaavan - Lumiaavan - Penikoiden soidensuojelualue on yksi Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Se on myös erittäin merkittävä uhanalaisten lintujen kannalta. Soiden lisäksi alueella on edustavia vanhoja metsiä. (lähde: Luontoon.fi)

Aktiviteetit: Vaellus, marjastus ja sienestys, kalastus, hiihto, lintujen tarkkailu

Lisätietoa Martimoaavasta Luontoon.fi sivulta.


 

Suot

Martimoaapa on yksi Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Alueella esiintyy aapasoiden lisäksi keidassoita ja lettoja.


Metsät

Martimoaavalla esiintyy lähes luonnontilaisia metsiä Kivalon vaaranrinteillä ja alueen eteläosissa. Luontoa ennallistetaan polttamalla, pienaukottamalla ja lahopuuta lisäämällä. Näin parannetaan alueen luonnontilaa.Linnut

Martimoaapa on hyvin tärkeä uhanalaisille lintulajeille. Martimoaavan alueella pesii lähes 100 lintulajia. Lintuja voi tarkkailla esim. Martimojärven pohjoispuolella, Keski-Penikan laella ja Lasten luontopolun varrella sijaitsevista torneista.


Vaarat

Kivalot on yli 100 km pitkä vaarajakso, joka ulottuu Itä-Lappiin asti. Osa siitä, Penikat, kuuluu soidensuojelualueeseen.Kalastus

Martimojärvellä saa kalastaa kalastonhoitomaksulla. Martimojärvestä voi saada ahventa, haukea ja lahnaa.


Sää

Ilmatieteen laitoksen sääennuste Simosta. (Kemi-Tornion lentoasema, Kemi)Metsäpalovaroitukset

Metsäpalovaroituksen aikana on avotulen teko kielletty kokonaan myös huolletuilla tulentekopaikoilla. Voit tarkastaa metsäpalovaroitukset alla olevastia linkistä.


Geokätköt

Martimoaavalta löytyy geokätköjä. Koska Martimoaapa on soidensuojelualue ja siten liikkumisella on rajoituksia, on löydöt virtuaalisia.